Socials

Inovacione

04.04.2017 BALKAN NATURAL ADVENTURE

Qëllimi i Balkan Natural Adventure është  rritja e numrit të klientëv...

04.04.2017 RavenBit

Aktivitetet e këtij projekti janë krijimi i një aplikacioni i cili ko...

12.04.2017 VALOR LAB

Ky projekt premton një prezantim të bukurive natyrore dhe elementeve ...

Interactive map

Kulture
Monumente Fetare
Parqe
Kulla / Muze
Qendra Tregtare
Kafene / Bar / Klube
Restorante
Hotele
Fabrika
Artizanate