Na ndiqni në: Facebook

 

Ky projekt premton një prezantim të bukurive natyrore dhe elementeve që përfshijnë turizmin me një çasje më të afërt se sa një prezantim që po bëhet zakonisht në vendin tonë, ky model u krijua për rritjen dhe interesimin e turistëve duke përdorur AR Flayer.

Përmes këtij projekti do të zhvillohet një turizëm i qëndrueshëm në rajonin e Dukagjinit, ku do të bëhet promovimi i produkteve inovative në tregun lokal, rajonal dhe ndërkombëtar.

Gjithashtu do të bëhet promovimi i aktiviteteve në natyrë nëpër Kosovë dhe në këtë mënyrë do të rritet interesimi dhe numri i turistëve në Kosovë.

Kontakti: www.valorlab.co

Valorlab2Photo Credits: KosICT

valorlab3